fbpx

Opvultekst verkrijgen in Word

Heb je reeds een sjabloon in gedachten om een bepaald document in Word op te stellen, maar de tekst is nog niet volledig? Dan kan je er toch voor zorgen dat je een voorbeeld kan krijgen van jouw document qua tekst en opmaak door tekstvulling te laten genereren door Word.

Gebruik hiervoor “=rand()” om Nederlandse alinea’s te verkrijgen of “=lorem()” om Latijnse alinea’s te verkrijgen. 
Druk op enter nadat je één van beiden hebt ingegeven en je verkrijgt vijf alinea’s met tekst. 

Je kan ook zelf bepalen hoeveel alinea’s en zinnen per alinea je wilt verkrijgen. Dit doe je door tussen de haakjes getallen te plaatsen: “=rand(alinea’s, zinnen)”. 
Voorbeeld: =rand(2,3) verkrijg je twee alinea’s met elke drie zinnen.
Let op: zinnen zijn geen regels!

De tekst die je verkrijgt, neem de opmaak over van jouw “formule”. Plaats je “=rand()” bijvoorbeeld in het rood en vet, dan zullen de alinea’s ook in het rood en vet opgemaakt worden.

Lukt het je niet om dit zelf uit te voeren? Of nog meer vragen rond deze mogelijkheid?
Neem gerust contact op, YoCa helpt je graag verder.

Meer ontdekken:

Klik voor workshop Word

Alle hyperlinks verwijderen in Word

Heb je een stuk tekst gekopieerd van vb. het internet, dan zit de kans erin dat er veel hyperlinks werden overgenomen. In

Chat met jezelf in Teams

Sinds kort kan je een chat opstarten met jezelf in Teams. Zo kan je chatberichten, notities, bestanden, afbeeldingen, enz. versturen naar jezelf.

Keuzelijst in Excel

Het kan soms vlotter werken zijn in Excel als je cellen correct kan laten invullen door een keuzelijst te gebruiken met de