fbpx

Privacy Policy

1 Algemeen

Uw persoonsgegevens worden door YoCa vof verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@YoCa.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op onze website www.YoCa.be. 

2 YoCa vof privacy beleid

YoCa vof vindt uw privacy heel belangrijk. Ons hoofddoel bij de verwerking van uw persoonsgegevens bestaat erin u de gevraagde diensten of informatie te bezorgen. 

Als u onze website bezoekt, houden wij rekening met uw privacy en dit in overeenstemming met de bepalingen hieronder en met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacy beleid van YoCa. 

2.1 Via onze website kan u informatie aanvragen, inschrijven op een cursus of cursusmateriaal downloaden.

Bij een informatie aanvraag vraagt YoCa u een minimum aan persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen 

 • naam en voornaam
 • emailadres

2.2 Als u zich inschrijft voor een cursus van YoCa vragen wij u volgende persoonsgegevens of een aankoop doet op onze website

 • naam en voornaam 
 • adres 
 • email 
 • telefoonnummer
 • ondernemingsnummer
 • bedrijfsnaam

2.3 Als u een privéafspraak wenst te boeken vragen wij u volgende persoonsgegevens

 • naam en voornaam 
 • email 
 • telefoonnummer  
 • adres 
 • ondernemingsnummer
 • bedrijfsnaam

Wij geven ook cursussen in opdracht van andere organisaties zoals bijvoorbeeld Syntra. Bij het inschrijven op dergelijke  cursussen via de website van YoCa wordt u doorverwezen met een link naar de website van bijvoorbeeld Syntra om daar uw inschrijving te doen. Wij raden u aan om steeds de privacy policy van deze organisaties na te kijken alvorens uw persoonsgegevens in te geven. 

YoCa neemt uw persoonsgegevens op in een database om u te kunnen informeren over aankomende groepslessen (maximaal 1x per maand) en speciale acties of kortingen (maximaal 2x per jaar). Daarvoor hebt u ons voorafgaand minstens 1x toestemming gegeven.  

Indien u zich toch bedenkt en geen mails meer van YoCa wil ontvangen kunt u zich bij elke mail van YoCa eenvoudig uitschrijven. YoCa zal dan uw persoonsgegevens uit haar database verwijderen. 

Indien u gedurende een periode van 5 jaar volgend op uw laatste cursus geen nieuwe cursus volgt, zullen wij uw persoonsgegevens definitief uit onze bestanden verwijderen. 

Door ons een mail te sturen naar info@YoCa.be of ons te contacteren op ons adres Waterstraat 84, 8730 Beernem of Guido Gezellestraat 32, 8550 Zwevegem kan u steeds uw persoonsgegevens opvragen en/of verbeteren of deze uit onze database laten verwijderen. 

YoCa kan haar privacy beleid af en toe wijzigen. Wij raden u aan dit na te lezen telkens u persoonsgegevens aan ons doorgeeft.  

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, aarzel niet ons te contacteren op het volgende adres: Waterstraat 84, 8730 Beernem of Guido Gezellestraat 32, 8550 Zwevegem of door een e-mail te sturen naar info@YoCa.be  

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be 

3 Bescherming van uw gegevens op onze computers en toestellen

Wij gebruiken Microsoft 365 business, deze werkt met versleuteling (encryption). Wij hebben op al onze toestellen een virusscanner geïnstalleerd, met name Bitdefender. Als een medewerker of stagiar YoCa verlaat worden de paswoorden onmiddellijk gewijzigd. Op alle toestellen is tevens een code geïnstalleerd om toegang te krijgen tot het toestel. 

4 Informatie op de website

De informatie op onze website, kan onvolkomenheden bevatten. YoCa staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van deze informatie. Deze informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. YoCa behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen. 

De website van YoCa wordt gehost door The Summit. YoCa is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen die schade kunnen veroorzaken. 

Deze website bevat links of verwijzingen naar andere websites. YoCa is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wij raden u aan om steeds de privacy policy van deze websites te raadplegen alvorens persoonsgegevens te verstrekken via die websites.  

Hyperlinks naar onze website zijn enkel toegestaan als deze leiden naar de homepage van onze website. 

5 Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

Zwevegem, 25/05/2020